Swedish Ragtime Society
Annual Meeting #1
(Stockholm, 22/2-2003)

Svenska Ragtimesällskapets första årsmöte

Referat och bilder av Oleg Mezjuev.
Ur Tradjazzpulsen (nr. 3, 2003).

Lördagen den 22 februari genomförde Svenska Ragtimesällskapet (SRS) sitt allra första årsmöte. Det ägde rum i jazzarkivets anrika lokaler vid Odenplan i Stockholm. Fyrtiofem deltagare från när och fjärran hade kommit dit för att både spela och lyssna på ragtime. Mötet fick genomföras utan sällskapets två stora dragplåster, göteborgspianisterna Peter Lundberg och Kjell Waltman. Deras och en annan spelande deltagares frånvaro medförde stora programförändringar i allra sista stund. Detta avbräck till trots blev årsmötet en högst minnesvärd tillställning!

Från vänster till höger: 
Hans Hultman-Boye, Jürgen Schöbel, Sven Hed, Jan Dahmén och Lasse Mattsson.

(Foto © 2003, Oleg Mezjuev)

Några av deltagarna från Svenska Ragtimesällskapets årsmöte den 22 februati. Från vänster till höger: Hans Hultman-Boye, Jürgen Schöbel, Sven Hed, Jan Dahmén och Lasse Mattsson. (OBS! För att få förklarande text till de andra bilderna på denna sida för pilen över dessa så dyker det upp en textremsa).

Jens Lindgren välkomnar 
mötesdeltagarna.

Deltagarna välkomnades inledningsvis av arkivchefen Jesse Lindgren, som berättade kort om jazzavdelningen och dess verksamhet. Därpå avslöjade undertecknad det nyantagna namnet, Svenska Ragtimesällskapet. SRS är ingen förening i formell mening, då det ju inte finns någon fast organisation kring den. Tanken är att namnet ska göra det lättare att referera till gruppen, som regelbundet träffas och utövar denna musikform.

Mötet inleddes med ett Lamb-tema. Joseph F. Lamb (1887-1960) var en av de tre stora inom ragtime (vid sidan av Scott Joplin och James Scott). Ett fint fyrsidigt faktablad om denne kompositör sammanställt av Ragnar Hellspong hade delats ut till de församlade. Undertecknad berättade kortfattat om Lambs liv och verk och musicerandet tog vid.

Ragnar Hellspong vid pianot. 
Här spelar hans sin egen låt, "Rag's Rag".

Vi fick höra följande låtar framföras under denna timma: "Sensation - A Rag" (icke att förväxla med Original Dixieland Jazz Bands låt "Sensation Rag", komponerad 1912 av Nick LaRocca och/eller Eddie Edwards eller någon annan av bandmedlemmarna i ODJB), "Patricia Rag", "Ragtime Nightingale", "Cleopatra Rag", "American Beauty Rag", "Ethiopia Rag" och "Bohemia Rag". De spelande pianisterna var, förutom undertecknad, Joakim Stenshäll och Ragnar Hellspong.

Temablockets sista inslag var Lambs egenhändiga tolkning av "Bird-Brain Rag" (inspelad i februari 1959), som spelades upp från ett ljudband som Claes "Barfota" Ringqvist hade tagit med sig till mötet. Bandet hade han nyligen fått av Joseph Lambs egen dotter, Patricia Conn!

Gunnar Sundberg med sin 
fonograf.

Nästa timme bjöd på ett mycket intressant och underhållande föredrag om fonografrullar. Föredragshållarna, Gunnar Sundberg från Uppsala och Tony Franzén från Jönköping, berättade om detta inspelningsmediums historia och illustrerade med ragtimerelaterade musikexempel, som t.ex. "At a Georgia Campmeeting" och "Negerskrattsång". Två vaxrullar, en brun och en svart, skickades runt i lokalen, så att alla fick känna på dessa hundraåriga inspelningar. Gunnar hade dessutom med sig en tvättäkta fonografspelare, som ställdes fram på föreläsningsbordet för allmän beskådan. Vi fick också höra två låtar från en nyfunnen 78-varvsskiva från 1923 på vilken pianisten John Malm spelar två noveltyliknande stycken, "Chicago" och "Dancing Fool". Tony hade förra våren funnit ett exemplar av denna inspelning, som länge varit eftersökt i samlarkretsar.

Tony Franzén och Gunnar 
Sundberg håller föredrag om fonografrullar.

Under den påföljande fikapausen såldes det bl.a. CD-skivor och böcker, och därefter var det dags för det fria spelet. Flera av åhörarna förvandlades till spelande pianister och visade prov på sitt stora kunnande i att traktera detta och även andra instrument. Undertecknad inledde sessionen med att ta upp en förfrågan på Joplins "Maple Leaf Rag", och åtföljdes av Joakim Stenshälls sångnummer "Mr. Jelly Lord" samt "King Porter Stomp".

Ylva Schöldström, den forne jazz- och ragtimelegenden Sune "Sumpen" Borgs dotter, gjorde nu en högklassig tolkning av Joplins "Solace", som ju var ett av huvudteman i filmen "Blåsningen". Peter Andersson presenterade David Thomas Roberts moderna rag "Through the Bottomlands", och sedan vi fick höra Ragnar Hellspong spela den egenkomponerade "Rag's Rag".

Antonia Benson spelar Scott 
Joplins "Sunflower Slow Drag"

Pulsen-skribenten Lasse Mattsson hade på förhand undanbett sig från att spela överhuvudtaget, men lät sig lyckligtvis övertalas och drog till allas förtjusning till med två jazziga nummer, "Joplin's Sensation" och Fats Wallers sång (med både engelsk och svensk text) "Don't Let It Bother You".

Hans Hultman-Boye spelade 
två av sina egna kompositioner.

Den duktige göteborgsklarinettisten Göran Garvén och den ungerskfödde pianisten Bela Bagyari samspelade på tre jazzmelodier, av vilka en var den kända "Sweet Georgia Brown". Belas stadiga pianokomp uppskattades av lyssnarna. Antonia Benson bjöd nu på en något egen tolkning av Joplins "Sunflower Slow Drag", och sedan var det dags för Jesse att kliva fram med sin trombon. Till Antonias ackompanjemang improviserade han till tonerna av "Clarinet Marmalade" och "Sweetie Dear". Därefter spelade pianisten Hans Hultman-Boye upp två av sina egna alster, "KC Pie" och "Trials".

Jocke Stenshäll (piano) och Jocke "Spicy Advice" Falk (kornett) jammade ihop på två Morton-nummer, "Buddy Bolden's Blues" (med sång av Jocke Stenshäll) och "Hyena Stomp", och gjorde det på ett svängigt och högst övertygande sätt. Undertecknad fyllde på med den stompiga "Caprice Rag" av J. P. Johnson, samt två moderna rags, "Seventh Heaven" av Brian Keenan och "Roberto Clemente" av David Thomas Roberts. Peter Andersson kompletterade det moderna blocket med Robin Frosts svåra noveltykomposition, "Zymurgy Rag".

Gamle jazz- och ragtimepianisten Sune 
"Sumpen" Borgs dotter Ylva Schöldström lyssnar på de andras spel. Bela Bagyari vid pianot. Joakim Falk spelar på sin kornett.

Årsmötet avslutades med "Pastime Rag #3" (Matthews) spelad av undertecknad, den något jazziga versionen av Lambs "Bohemia Rag" spelad av Bela Bagyari, och sist "The Thriller!" av den kvinnliga kompositören May Aufderheide, återigen med undertecknad bakom tangenterna.

Alla de som gillar ragtime kan redan nu börja se fram emot nästa vår, då Svenska Ragtimesällskapet möts igen.

Oleg Mezjuev


Komplett spelprogram från årsmötet

Peter Andersson

Through the Bottomlands (David Thomas Roberts, 1980)
Big Fat Ham (Jelly Roll Morton, 1923)
Sunrise Rag (Peter Andersson, 1994)
Zymurgy Rag (Robin Frost, 1989)

Bela Bagyari

Bohemia Rag (jazzig version) (Joseph Lamb, 1919)

Bela Bagyari (piano) & Göran Garvén (klarinett)

Doing the New Low-Down (Dorothy Fields & Jimmy McHugh, insp. 1928)
If You See My Mother (Sidney Bechet & Jean Broussole)
Sweet Georgia Brown (Ben Bernie, Maceo Pinkard & Kenneth Casey, 1925)

Antonia Benson

Sunflower Slow Drag (Scott Joplin & Scott Hayden, 1901)

Antonia Benson (piano) & Jens Lindgren (trombon)

Clarinet Marmalade (Larry Shields & Henry Ragas, 1918)
Sweetie Dear (Joe Jordan, 1906)

Tony Franzén & Gunnar Sundberg (föredrag)
(låtfakta och kommentarer av Gunnar Sundberg)

Kungl. Svea Lifgardes Musikkår: "Hiawatha" (Moret)
Insp. i Stockholm ca februari 1904.
Skivmärke: Gramophone 80082 (endast utdrag spelat)

Kongl. Svea Lifgardes Musikkår: "Hiawatha" (Moret)
Insp. 1904.
Skivmärke: Nicole 7117.

"Kronoberg" (Kronobergs Regementes Musikkår, Växjö): "Cake Walk" (At A Georgia Camp Meeting av Kerry Mills).
Fonografrulle: Anders Skog No. 1414 (hämtat från Caprices CD-utgåva Svensk jazzhistoria vol. 1). Brun vaxcylinder insp. i Göteborg, enligt CD:ns texthäfte "troligen juni-juli 1899 (eller 1900)". Dateringen torde dock få tas med ett frågetecken.

John Malm, piano: "Chicago". Foxtrot av Fred Fischer.
Insp. i Sundbyberg ca juni 1923.
Skivmärke: Skandia SG 1549.

John Malm, piano: "Dancing Fool" av Ted Snyder
Insp. i Sundbyberg ca juni 1923.
Skivmärke: Skandia SG 1549.

Brun amerikansk vaxrulle, Columbia. Okända artister. "Negersång" med handskrift på asken.
Troligen såld genom Anders Skog, Göteborg (ligger i ask från den firman). Troligen insp. 1898-99 (p.g.a. påannonsering att inspelningen är gjord för Columbia Phonograph Co of New York and Paris.)

Brun amerikansk vaxrulle, Columbia, såld genom Anders Skog, Göteborg (Nummer: Anders Skog 1917). "Negerskrattsång" med handskrift på asken. "The Laughing Coon" med George W. Johnson enligt påannonsering.
Okänd pianist. Troligen insp. 1900 (p.g.a. påannonsering att inspelningen är gjord för Columbia Phonograph Co of New York and London.) (Columbia har tydligen i påannonseringarna kört med vissa standardformuleringar som bytts ut med vissa intervall, vilket gör att man har kunnat göra en grov kronologi över dessa.)

Okänt brassband: "New Orleans 1903".
Troligen privatinspelad fonografrulle. Återfinns på en CD-bilaga till boken "Fallen Heroes. A History of New Orleans Brass Bands" (av Richard H. Knowles), Jazzology Press, New Orleans, 1996. Asken lär ha varit märkt "New Orleans 1903" och det är allt jag vet om denna inspelning. Förmodligen är inte mycket mera känt. Närmare upplysningar om fyndomständigheter etc. skall finnas i en artikel i The Jazz Archivist, utgiven av Hogan Jazz Archive, Tulane University, New Orleans (Vol XI, No 2, December 1996). Dock har jag inte tillgång till denna publikation. Inspelningen varar drygt en minut (borde vara ca 2 min.; endast utdrag medtaget eller skadad rulle?).

Ragnar Hellspong

Patricia Rag (Joseph Lamb, 1916)
Ragtime Nightingale (Joseph Lamb, 1915)
Rag's Rag (Ragnar Hellspong, 1996)

Hans Hultman-Boye

KC Pie (Hans Hultman-Boye, 1999)
Trials (Hans Hultman-Boye, 1995)

Lasse Mattsson

Joplin's Sensation (jazzlåt som bygger på Joseph Lambs "Sensation - A Rag")
Don't Let It Bother You (Thomas "Fats" Waller)
   - piano & sång (med engelsk & svensk text)

Oleg Mezjuev

Sensation - A Rag (Joseph Lamb, 1908)
Ethiopia Rag (Joseph Lamb, 1909)
Bohemia Rag (Joseph Lamb, 1919)
Maple Leaf Rag (Scott Joplin, 1899)
Caprice Rag (James P. Johnson, ca 1914-17)
Seventh Heaven (Brian Keenan, 1987)
Roberto Clemente (David Thomas Roberts, 1979)
Pastime Rag #3 (Artie Matthews, 1916)
The Thriller! (May Aufderheide, 1909)

Ylva Schöldström

Solace - A Mexican Serenade (Scott Joplin, 1909)

Joakim Stenshäll

Cleopatra Rag (Joseph Lamb, 1915)
American Beauty Rag (Joseph Lamb, 1913)
Mr. Jelly Lord (Jelly Roll Morton, 1923)
   - piano & sång
King Porter Stomp (Jelly Roll Morton, 1924)
Pastime Rag #4 (Artie Matthews, 1920)

Joakim Stenshäll (piano) & Joakim Falk (kornett)

Buddy Bolden's Blues (Jelly Roll Morton, insp. 1938)
Hyena Stomp (Jelly Roll Morton, 1927)

Diverse

Ljudband: Bird-Brain Rag (Joseph Lamb, 1959)
   - inspelat av Joseph Lamb i Brooklyn, New York, 15 februari 1959.

Back to the Swedish Ragtime Home Page.

Copyright © 2003 Oleg Mezjuev.
All Rights Reserved.